Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
De consument heeft het recht aan L-Tree mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt en de levering van het product.

Ondernemingsgegevens
Maatschappelijke zetel
Roeselaarsestraat 130
8890 Moorslede
België
BTW BE0841.043.052
info@l-tree.be

Loods (winkel/toonzaal)
Briekhoekstraat 21 bus 9
8890 Moorslede
België
BTW BE0841.043.052
info@l-tree.be 

Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van L-Tree, een detailhandel met maatschappelijke zetel te Roeselaarsestraat 130, 8890 Moorslede(België), BTW BE 0841.043.052 (hierna L-Tree) biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen en diensten online aan te kopen.

Het plaatsen van een bestelling in de webshop van L-Tree houdt in dat de klant de algemene voorwaarden heeft geraadpleegd en aanvaard.

Prijs
De prijzen zijn uitgedrukt in EURO met 21%  BTW.  De leverings-, reservatie- of adminstratieve kosten die apart worden aangerekend worden apart vermeld
De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

België
Voor bestellingen onder 50 euro, geldt een verzendingskost van 5,95 EURO. Bij bestellingen boven 50 euro is de verzendingskost inclusief.

Nederland, Luxemburg, Duitsland
Voor bestellingen onder 100 euro, geldt een verzendingskost van 9,95 euro tot 10 kg. Bij bestellingen boven 100 euro is de verzendingskost inclusief.

Aanbod
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

L-tree is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Als u vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, vorm, leveringstermijn verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons.

L-Tree kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Online aankopen
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
– Via bankcontact app.
– Via overschrijving op rekeningnummer BE32 7360 5922 2002
– betaling via de webshop

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van L-Tree.
L-Tree kan een bestelling (schriftelijk) weigeren, nadat ze  een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Sancties voor niet-betaling
L-Tree geeft mededeling aan de koper van de terbeschikkingstelling van de goederen. Zonder schriftelijke reactie van de koper geldt dit als aanvaarding en inontvangstname.
Het risico van de goederen gaat over op de koper vanaf de aflevering. De goederen reizen op risico van de koper tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst.
De eigendom van de goederen gaat slechts over op de koper op het ogenblik van volledig betaling van de overeengekomen prijs eventueel vermeerderd met bijkomende werken en leveringen.
Zolang de volledige prijs niet is betaald, die behelst de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen, blijven de goederen eigendom van de verkoper, zelfs in geval van faillissement van de schuldenaar.

Levering
Alle artikelen worden zo snel mogelijk na ontvangst van betaling verzonden – indien het artikel op voorraad is, hetzij met PostNL of via Bpost, UPS, DPD.

Garantie
L-Tree zal buiten hetgeen bepaald is in de orderbevestiging en de Belgische wetgeving (wet van 21 september 2004)  tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn. L-Tree zal derhalve nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade veroorzaakt door de geleverde koopwaar aan personen, goederen of uitbating van het bedrijf van de koper.

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen op straffe van verval schriftelijk te worden ingediend onmiddellijk na de ontdekking ervan. Het ondertekenen voor ontvangst van een beschadigd pakket betekent dat u akkoord gaat met de staat waarin het zich op dat moment bevindt.  Meldingen die niet onmiddellijk worden gemeld, kunnen niet in rekening worden gebracht.
Voor de garantie moet de factuur van de aankoop kunnen worden voorgelegd.

De garantie is niet overdraagbaar.

Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, L-Tree, Roeselaarsestraat 130, 8890 Moorslede respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privégegevens in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De persoonsgegevens die door u meegedeeld zijn zullen enkel gebruikt worden voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U kan ten alle tijde inzage hebben in uw persoongegevens. U kunt via schriftelijke en ondertekende aanvraag aan onze firma L-Tree, Roeselaarsestraat 130, 8890 Moorslede, België, info@l-tree.be gratis een aanvraag doen om uw persoongegevens te bekomen.
We zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Gebruik van cookies
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Ieper en desgevallend het Hof van Beroep te Gent bevoegd. In geval van een geschil kan de klant terecht bij de geschillencommissie via het ODR-platform.

Dit is voorbeeldinhoud, meegeleverd bij het sjabloon om alle functies te demonstreren. Verwijder de inhoud of vervang deze door je eigen woorden en media.


Neem contact met ons op …